drezyna-wspomnienia

Pocig specjalny Koszalin-Bobolice-Gocino-Koszalin 1995r.

wspomina Andrzej Kisiel

  Wczesn wiosn 1995r. DOKP Szczecin zorganizowaa przejazd specjalny koszalisk kolejk wskotorow. Jego trasa bya  rzeczywicie specjalna: Koszalin-wielino-Bobolice-Sawoborze-Gocino-Koszalin! Po raz pierwszy od 11 lat pocig osobowy mia znów dojecha do stacji Bobolice. Za w Gocinie osobówek nie widziano chyba od 30 lat!  Trasa bya wic naprawd wyjtkowa. Jak caa wyprawa.

...dobrze pamitam tamten wyjazd. To by wtorek 11 kwietnia. Ostatnie dni przed Wielkanoc 1995r. W niedziel 16 kwietnia miaem wzi lub, przygotowania byy w peni, obowizków mnóstwo, tymczasem na kilka dni przez uroczystoci takie zaproszenie! Ku rozpaczy mojej obecnej ony a wówczas narzeczonej, porzuciem lubne przygotowania aby wybra si w caodzienn podró kolejk wskotorow.
    11 kwietnia wczesnym rankiem pocig specjalny wyruszy ze stacji Koszalin Wskorowy. Dzie zapowiada si piknie, sonecznie ale  ranek by naprawd mrony.

Pocig mia jecha wedug nastpujcego rozkadu:


wyjazd z Koszalina                  8.00
Manowo     (odjazd)                 8.18
wielino           (o)                    9.36
Bobolice           (o)                   10.51
Biaogard          (o)                  13.06
Sawoborze      (o)                  14.25
Gocino           (przyjazd)        14.55
Gocino           (odjazd)           17.15
Koszalin           (p)                   20.55   Kolejarze przygotowali skad zoony z 2 wagonów motorowych z lokomotywowni Koszalin: Mbxd2-303 i Mbxd2-304.  Pasaerami byli gównie urzdnicy z DOKP Szczecin, Urzdu Wojewódzkiego, szefowie nadlenictw, wójtowie gmin lecych na szlaku wskotorówki, czonkowie Stowarzyszenia Przyjació Kolejki Wskotorowej, Wojewódzki Konserwator Zabytków z Koszalina, kilku dziennikarzy i oczywicie kolejarze z Koszalina, w sumie prawie 40 osób. Stowarzyszenie chciao wówczas przej kolejk i uczyni z niej atrakcj turystyczn regionu. W tamtym czasie linia wskotorówki istniaa jeszcze w caoci. Wsiadajc w Koszalinie, mona byo teoretycznie dojecha nie tylko do Sawoborza czy Gocina ale take do Rymania, Trzebiatowa, Gryfic, Stargardu Szczeciskiego czy Stepnicy! W pierwszej poowie lat 90. XX wieku sie wskotorowa na Pomorzu rodkowym i Zachodnim liczya jeszcze  okoo 460 km. 
    Niestety, by to ju czas zawieszania licznych pocze i do wielu miejscowoci mona byo dojecha  tylko teoretycznie.
    Zanim wic pocig specjalny wybra si do Bobolic, kolejarze musieli wczeniej przygotowa szlak na specjaln okazj. W poowie marca 1995r. do Bobolic wyruszy wic skad gospodarczy z Koszalina(Mbxd2) aby sprawdzi a przede wszystkim udroni torowisko. Ju wtedy na trasie wielino-Bobolice pocigi nie jedziy od kilku lat (ruch osobowy zawieszono w 1984, towarowy  po likwidacji PGR zamar samoistnie w latach 1992-1993). Torowisko byo zaronite, w niektórych miejscach zdyy wyrosn niewielkie drzewa. Lokalne przejazdy na trasie wskotorówki byy zasypane ziemi albo co gorsza zaasfaltowane (jak w Dobrociechach).

   Udranianie szlaku trwao 2 dni. Dziki temu 1 kwietnia 1995r. do Bobolic pojecha pocig specjalny z wycieczk niemieckich mioników kolei.  Niecae 2 tygodnie póniej czyli 11 kwietnia póniej w t sam tras wybra si nasz pocig. Do wielina dotarlimy po ponad godzinie (30 km) a po prawie 2,5 godzinach od wyjazdu z Koszalina bylimy wreszcie w Bobolicach (nastpne 16 km).  Dwa lata póniej taka jazda bya ju niemoliwa. W torowisku pojawiy si pierwsze ubytki spowodowane dziaalnoci zodziei zomu i samych kolejarzy („poyczajcych” szyny na inne trasy).
    Na stacji Bobolice-prawdziwa sensacja. Wszak regularnego pocigu osobowego nie byo tu ju od ponad 10 lat! Ja te byem zaskoczony, bo po raz pierwszy miaem okazj wjecha do miasteczka inaczej ni zwykle czyli samochodem. Goci powitaa kapela ludowa, by te czas na poczstunek. Stacja schludna, teren uprztnity. Zupenie jakby pocigi jedziy tu codziennie.
      Najwaniejszy cel zosta osignity-kolej dojechaa do Bobolic, to znaczy, e mona byo jeszcze wtedy odtworzy cae poczenie Koszalin-Bobolice. Trasa bya bardzo malownicza, zaraz za stacj w wielinie kolejka wjedaa na tereny rolnicze, wijc si midzy polami uprawnymi. Potem przecinaa drog krajow nr 11 w okolicach wsi Przydargi. Jeszcze tylko przeskok niewielkim mostem nad rzeczk Chociel, potem wiadukt nad lokaln drog i ju wjedalimy do Bobolic, tak troch od pónocy.
    Niestety, ju kilka lat póniej na szlaku brakowao kilkuset metrów szyn. Pocig specjalny w kwietniu 1995r. by jednym z ostatnich, który dotar do malowniczej stacji Bobolice.
     Nastpny cel wprawy: Biaogard (odlego 32 km). Tu jeszcze kolej wskotorowa funkcjonowaa w miar normalnie. W czasie krótkiego postoju obejrzelimy dworzec, nieczynn ale jeszcze istniejc parowozowni a nawet zabytkow obrotnic!  Wszystko to jeszcze istniao... Ruch w Biaogardzie zawieszono dopiero rok póniej, 1 padziernika 1996r.

   Z Biaogardu wyruszylimy w najciekawszy chyba i najmniej znany odcinek: do Sawoborza (30 km) i Gocina (nastpne 20 km). Jeszcze w granicach miasta most nad kanaem czcym Parst i Linic oraz wspaniay, 90-metrowy wiadukt nad lini normalnotorow. Potem ju tylko pola, ki, pastwiska. Typowy krajobraz rolniczy. Czasami jakie rzeczki i malownicze mostki ciuchci.
    Trasa kolejki wioda z dala od wikszych miejscowoci i gównych dróg. czya natomiast wiksze i mniejsze wsie, wioda przez urodzajne ziemie doliny Parsty. W czasie tej podróy najlepiej mona byo zrozumie sens powstania kolei wskotorowej 100 lat temu. Miaa dociera do najmniejszych miejscowoci regionu aby umoliwi sprawne przewozy podów rolnych i mieszkaców prowincji.
      Po poudniu pocig specjalny dotar do Gocina. Zaskoczy mnie widok stacji. Opustoszaa i malutka: tylko torowisko, kilka zwrotnic i to wszystko. A przecie niegdy bya to stacja wzowa z czterema kierunkami (do Karlina, Koobrzegu, Lepina i Rymania). W poowie lat 60. istniaa tu nawet pomocnicza parowozownia i oczywicie budynek dworcowy.
    W 1995 r. Gocino byo stacj praktycznie zamierajc. Jeszcze 2-3 lata wczeniej docieray tu pojedyncze wagony towarowe z kierunku Biaogardu ale wkrótce i ten ruch usta. Dlatego pojawienie si w 1995 pocigu osobowego w Gocinie wywoao niema sensacj. Stacja leaa niemal w centrum wsi, wic informacja o naszym przyjedzie szybko rozesza si po miejscowoci. Wkrótce stacja zapenia si mieszkacami. Nikt wtedy nie przypuszcza, e to jedna z ostatnich takich okazji. W 2006 r we wsi zlikwidowano ostatnie lady wskotorówki...
      Ale w kwietniu 1995r pocig specjalny który zawita do Gocina, dawa nadziej na przetrwanie ciuchci w penej, nieokrojonej formie. Stowarzyszenie Przyjació Kolejki Wskotorowej, które zawizao si rok wczeniej w Koszalinie, planowao jej przejcie i szybkie uruchomienie przejazdów turystycznych na caej trasie. Torowisko byo w miar dobrym stanie (z wyjtkiem odcinka do Gocina, gdzie szyny „trzymay si trawy”), samorzdy chtnie widziay ciuchci na swoim terenie, by tabor. W Gocinie zapady uzgodnienia o koniecznoci wpisania koszaliskiej kolei wskotorowej, na caej dugoci ze wszystkimi stacjami a do Gocina i Rymania, w sumie 139 km, do rejestru zabytków (nastpio to dopiero w lipcu 2000r., po 4 latach stara i tylko na odcinku Koszalin-wielino); Urzd Rejonowy w Koszalinie mia wystpi o bezpatne przejcie kolejki za Stowarzyszenie zajoby si organizacj ruchu turystycznego na liniach Koszalin-wielino-Bobolice, Koszalin-wielino-Biaogard oraz Koszalin-Rosnowo. Planowano uruchomienie na tych trasach pocigu retro z wagonem gastronomicznym.
     Ba, wyznaczono nawet dat inauguracji...1 czerwca 1995r.