drezyna-news

Koszalin bdzie mie wasny parowz!

 

Pod koniec maja do Koszalina powróci parowóz wskotorowy Px 48 - 3910. Bdzie to parowóz uyczony przez Towarzystwo Mioników Koszaliskiej Wskotorówki od Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Pojazd ten zosta wyprodukowany w 1953r. w fabryce lokomotyw w Chrzanowie i przez wiele lat suy na kolejach wskotorowych w Polsce. Pracowa m. in. w Kroniewicach i we Wocawku na Kujawach. Co ciekawe, pocztkowo jedzi po torach o szerokoci 750 mm i dopiero w 1973r. zosta przebudowany na tor o szerokoci 1000 mm. Wtedy te trafi na Pomorze, gdzie suy na kolei wskotorowej w Gryficach oraz Isku. Parowóz ten jedzi równie w Koszalinie, gdzie obsugiwa pocigi pasaerskie i towarowe. W 1990r., po zakoczeniu suby na PKP, zosta przekazany do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, a nastpnie ustawiony jako pomnik techniki przez siedzib fabryki lokomotyw FABLOK w Chrzanowie. Parowóz ten jest zabytkiem techniki chronionym prawem i wasnoci Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, nosi numer inwentarzowy MUZ II 250. Starania o jego pozyskanie trway od dawna, gdy Towarzystwo Mioników Koszaliskiej Wskotorówki od samego pocztku swojego istnienia pragno sprowadzi do Koszalina prawdziwy parowóz aby uatrakcyjni przejadki tutejsz ciuchci. W Polsce jest zaledwie kilka czynnych parowozów wskotorowych i wszystkie one stanowi wielk atrakcj, która przyciga tysice turystów krajowych oraz zagranicznych. Parowóz, który trafi do Koszalina, zosta uyczony od Muzeum Kolejnictwa w Warszawie na 20 lat. Towarzystwo Mioników Koszaliskiej Wskotorówki ma zamiar wyremontowa lokomotyw, uruchomi i wprowadzi do ponownej eksploatacji. Bdzie to jeden z nielicznych przykadów w kraju, gdy zabytkowa maszyna po latach zostanie ponownie uruchomiona! W tym celu Towarzystwo Mioników Koszaliskiej Wskotorówki zoyo w 2014r. wniosek w ramach budetu obywatelskiego m. Koszalin na kwot 500 tys. z. Wniosek przewiduje napraw gówn parowozu a przede wszystkim kota i skrzyni ogniowej. Wolontariusze Towarzystwa wierz, e czynny parowóz w Koszalinie bdzie turystyczn wizytówk naszego miasta i stanie si magnesem, który przycignie mieszkaców regionu oraz licznych turystów z miejscowoci nadmorskich. Dlatego zachcamy do gosowania na nasze zadanie w ramach budetu obywatelskiego.

Przywiezienie parowozu spodziewane jest w dniach 28-30 maja, dokadna data bdzie uzaleniona od moliwoci firm transportowych, które podjy si przewiezienia tego cennego zabytku z Maopolski do Koszalina.