drezyna-news

Parowz dla Koszalina-gosowanie w ramach budetu obywatelskiego zakoczone

W niedziel 22 czerwca zakoczyo si gosowanie w ramach budetu obywatelskiego Koszalina. Projekt zgoszony przez Towarzystwo Mioników Koszaliskiej Wskotorówki, dotyczcy wyremontowania i ponownego uruchomienia parowozu wskotorowego Px48, zaj w gosowaniu internetowym drugie miejsce. Obecnie trwa liczenie wszystkich gosów, w tym równie oddanych w formie papierowej a ostateczne wyniki zostan podane do wiadomoci 7 lipca br. Wszystkim, którzy zechceli poprze nasz pomys, serdecznie dzikujemy i mamy nadziej, e wyremontowany, sprawny zabytkowy parowóz Px48 bdzie jedzi w Koszalinie! Trzymamy kciuki za wyniki gosowania.