drezyna-news

Parowz Px48 3910 zostanie wyremontowany!

Budet obywatelski w Koszalinie. Parowóz bdzie wyremontowany!

Wszystko ju jasne. 7 lipca 2014r. ogoszono wyniki gosowania na inicjatywy zgoszone w ramach budetu obywatelskiego

Koszalina. http://www.obywatelski.koszalin.pl/pl/news/bud-et-obywatelski-2015-wyniki. Zadanie zgoszone przez Towarzystwo Mioników Koszaliskiej Wskotorówki remont i uruchomienie parowozu wskotorowego Px48 3910, uyczonego przez Muzeum Kolejnictwa w Warszawie zostao docenione przez mieszkaców Koszalina. Wszystkim serdecznie dzikujemy za poparcie zgoszonego zadania do Budetu Obywatelskiego. Zajlimy 3 miejsce i wiemy, e zadanie bdzie realizowane ju w 2015r. Koszt naprawy zosta oszacowany na 500 ty z. W gosowaniu internetowym oraz tradycyjnym poparo nas a ponad 4405 osób. Najwiksz nagrod za nasze dziaania s pocigi pene pasaerów, które daj nam satysfakcj oraz wiadcz, e kolej wskotorowa jest jedn z 4 najbardziej docenionych inicjatyw spoecznych Koszalina.