drezyna-news

Nowy tabor Koszaliskiej Kolei Wskotorowej

9 i 10 lipca 2014r. tabor Towarzystwa Mioników Koszaliskiej Wskotorówki wzbogaci si o kilka kolejnych egzemplarzy. Z Eku trafi do Koszalina wagon motorowy Mbxd2 225. Wagon ten ma ciekaw histori: wyprodukowano go na pocztku 1987r. w Rumunii a w marcu trafi na Opalenick Kolej Dojazdow, gdzie pracowa do wrzenia 1995r. Wtedy to PKP wstrzymay ruch pasaerski na Opalenickiej KD i wagon odstawiono na rok. W padzierniku 1996r. rozpocz sub na Eckiej KD i kursowa tam do 2002r. Potem, jako zbdny zosta odstawiony na 3 lata. Po 2005r. kursowa ju tylko sporadycznie na eckiej wskotorówce.Wagon zosta zakupiony za 62730 z z czego 10000 z stanowia dotacja z Województwa Zachodniopomorskiego. wagon zosta przewieziony do Koszalina na lawecie samochodowej i otrzyma wózki od innego wagonu na 1000mm.

Wagon przejecha w sumie ponad 162 tys. km, przeszed napraw rewizyjn w 1993r. podczas której wymieniono mu silnik i wózki oraz odnowiono malowanie. W Koszalinie Mbxd2 225 otrzyma wózki o rozstawie 1000mm i zostanie wczony do obsugi szybko rosncego ruchu pasaerskiego.

    Z Dobrej koo Nowogardu do Koszalina przywieziono trzy sztuki taboru wskotorowego: jest to drezyna Wmc-310, kompletna, jeszcze z oryginalnym silnikiem górnozaworowym M-21 od samochodu typu uk, lokomotywa Lxd2 476, której brakuje chodnic (skradziono je podczas postoju w Dobrej) oraz wagon turystyczny (tzw. letniak) Btxhpi, wymagajcy wymiany odeskowania. Wagon ten prawdopodobnie jako pierwszy z nowo pozyskanego taboru wróci do eksploatacji, bo gdy tylko pogoda na to pozwala, pasaerowie najchtniej wybieraj przejadki wagonami letnimi a wolontariuszom z Towarzystwa Mioników Koszaliskiej Wskotorówki brakuje takiego taboru.