drezyna-news

1% podatku na wskotorwk w Koszalinie

To ju ostatnie dni, aby przekaza 1% podatku dla organizacji poytku publicznego. Towarzystwo Mioników Koszaliskiej Wskotorówki jako jedyne na Pomorzu Zachodnim spoecznie opiekuje si zabytkiem XIX-wiecznej techniki kolejowej. Towarzystwo liczy na Pastwa wsparcie, bo kada, nawet najmniejsza wpata, pomaga odbudowa liczc 117 lat kolej wskotorow do Rosnowa. Z tzw.1% udao si w 2014r. odbudowa okoo 150 metrów toru do Rosnowa (torowisko zostao zbudowane w oparciu o tzw. szyn cik, typu S 42). W tym roku Towarzystwo musi dokoczy prace na odcinku do Rosnowa (obsypanie i podbicie toru) a wtedy bdzie moliwe wznowienie regularnych kursów wycieczkowych nad jezioro w tamtej miejscowoci. Trzeba równie wymieni 3000 szt. podkadów na odcinku Koszalin-Manowo oraz wyremontowa historyczne wagony. Potrzeby zabytkowej kolei s wic ogromne a moliwoci ich zaspokojenia zale w znacznym stopniu od wsparcia otrzymanego w ramach tzw. 1%. Dlatego z góry dzikujemy za wsparcie, które zechc Pastwo udzieli naszej organizacji równie w przyszych latach. Wystarczy wpisa: Towarzystwo Mioników Koszaliskiej Wskotorówki, KRS 0000244589