drezyna-wspomnienia

Nieszawa Wsk. w latach 70. i 80. XX wieku.

Stacja Nieszawa (Waganiec) Wsk. w latach 70 i 80. wedug miejscowego pracownika kolei wskotorowej.

 Na stacji codziennie panowa duy ruch. Pocigi przywoziy i wywoziy mnóstwo towaru. Tory koczyy si wówczas bezporednio przy magazynach GS-u (tam gdzie dzi jest plac wyoony pytami betonowymi) i to spódzielnia bya gównym klientem kolejki. GS zbudowa nawet samodzielnie plac manewrowy przy samych torach, gdzie odbywa si zaadunek i wyadunek towarów z wagonów. Zreszt wtedy uywao si i wagonów krytych, i wglarek-wszystko wskotorowe, i transporterów te si uywao. W ogóle ruch by bardzo intensywny. Gminna spódzielnia te si rozwijaa i potrzebowaa miejsca. Tam, gdzie dzi stoj dawne magazyny GS-u , wczeniej by przystanek Nieszawa Wsk. Dokadnie naprzeciwko dworca PKP. To byy takie stare wagony osobowe, które suyy za poczekalni i kas. Ale poniewa spódzielnia chciaa na tym terenie wybudowa nowe magazyny, wic przystanek zlikwidowano i postawiono zupenie nowy budynek dworcowy. Obecnie jest on ju cakowicie zdewastowany, ale kiedy normalnie suy kolejce. Szkoda go, cho prawd mówic to gminna spódzielnia postawia go zupenie na dziko, bez jakichkolwiek planów czy uzgodnie. Ot, po prostu, by potrzebny nowy to zbudowao si go. Dalej stoi jeszcze budynek warsztatowy, tam robilimy takie biece naprawy, cho bezporednio po wojnie staa tam lokomotywa, która zasilaa w prd ca nasz stacj a nawet ssiedni myn. Potem zrobili warsztaty. Obok jest jeszcze budynek socjalny, byy tam te biura. Dzi jest zagospodarowany tylko w czci, reszta niszczeje. Torowisko na szlaku wycite, zostao tylko na samej stacji. Pamitam jak chyba 15 lat temu, to znaczy w pierwszej poowie lat 90. (dokadnie w czerwcu 1994r.) przyjecha tu pocig specjalny prowadzony parowozem Px48 przywióz kilkudziesiciu mioników kolei, w tym sporo Niemców z aparatami i kamerami. Wtedy jeszcze to jedzio a potem ju tylko powolne rozkradanie i dewastacja. Bo podobno kolejka bya niepotrzebna. W latach 80. by u nas z wizyt Szwed, pamitam, e kupi kilka wagonów i parowóz. Wywióz ten cay tabor do Szwecji i tam uruchomi w swoim gospodarstwie. Podobno mia bardzo duy majtek, tak mówili ci z naszej kolejki, którzy pojechali tam pomaga mu w uruchomieniu tego taboru…