drezyna-wspomnienia

Stargardzka wskotorwka.Wspomnienia ostatniego naczelnika Stargardzkiej Kolei Dojazdowej

Ryszard Florczak. Wspomnienia ostatniego naczelnika Stargardzkiej Kolei Dojazdowej

Stargardzka wskotorówka.

 

Trzeba tutaj wspomnie, e kolejka wskotorowa miaa nie tylko poczenie z Koobrzegiem poprzez St. Dbrow-Dobra Now.-Mieszewo-Resko-Ryma-Gocino-Koobrzeg, ale take poczenie z Koszalinem poprzez Biaogard-wielino z odgazieniem do Bobolic-jak równie ze Stargardu Szcz. do Stepnicy, Trzebiatowa poprzez Gryfice jak te do Mrzeyna.

Kolejka wskotorowa wia si poprzez: pola, lasy, ki-docierajc do najmniejszych miejscowoci naszego regionu. Przebieg trasy by malowniczo pooony-szczególnie w najbliszym otoczeniu jakim jest Wyyna Iska- o której moemy z powodzeniem powiedzie "Bieszczady" województwa Zachodniopomorskiego, pooone w powiecie Stargardzkim. Trasa do Iska bya bardzo urokliwa-ruch pocigów wstrzymano w 1995r.-szkoda.

 Bya to kolej-cho wskotorowa-to bardzo potrzebna spoeczestwu, które bardzo j sobie chwalio i korzystao z jej usug.Kolejka w latach 70. wci si rozwijaa. Tak nowoci byo sprowadzenie na koleje wskotorowe naszego województwa parowozów Px 48 o numerach zaczynajcych si na 39..., które zastpiy wysuone "kusaki"-parowozy bez tendra. Parowozy Px byy przerobione z przewitu toru 750 mm na nasz przewit 1000 mm. Parowozy te bardzo dzielnie pracoway na naszym terenie. Modernizacja poszczególnych sub: drogowej, mechanicznej, suby ruchu oraz zabezpieczenia ruchu i cznoci doprowadziy do tego, e w latach 1975 do czasu wstrzymania ruchu pocigów, tj. do roku 2001 kolejka bya cigle unowoczeniana. Od lat 70. uproszczono przeadunek masy towarowej z wagonu normalnotorowego na wski i odwrotnie, tak aby nie przeadowywa masy towarowej z wagonu do wagonu-wprowadzono "transportery"-platformy, które byy zaadowywane wagonem normalnotorowym. Przed wprowadzniem transporterów masa towarowa jak wgiel, ziemiopody czy inne adunki byy przeadowywane rcznie a w latach na krótko przed wprowadzeniem transporterów-suwnic (materiay sypkie z wagonów odkrytych-wglarek). W tamtych czasach kolejka wjedaa na poszczególnych stacjach na podwórko klienta, na liczne bocznice. Róne gospodarstwa rolne zaadowyway swoje ziemiopody bezporednio na podwórku i wysyay np. buraki bezporednio do cukrowni czy te w gb kraju. Kolej wskotorowa bya wtedy jedynym rodkiem transportu któy zapewnia warunki regularnego dojazdu ze wsi do miasta i odwrotnie. Kolejka dobrze speniaa swoj funkcj spoeczn i gospodarcz. W 1995r. z kolejk poegnali si podróni jedacy na trasie ze Stargardu Szczeciskiego poprzez Marianowo, Trbki do Iska jak te podróni na trasie onica-Golczewo-Gryfice.